Dodatkowe patrole w Kluczborku - Aktualności - KPP Kluczbork

Aktualności

Dodatkowe patrole w Kluczborku

Data publikacji 30.03.2017

Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku nadkom. Paweł Kolczyk podpisał porozumienie z Burmistrzem Kluczborka Panem Jarosławem Kielarem. Władze Gminy na ten cel przeznaczyły 10 000 złotych. Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych.

Porozumienie zostało podpisane w Urzędzie Miasta w Kluczborku . Dodatkowe patrole policji będą organizowane przede wszystkim w weekendy, w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami oraz szczególnie uciążliwymi dla mieszkańców powiatu.

Pełniący dodatkową służbę policjanci będą również zabezpieczać imprezy plenerowe organizowane w gminie. Podczas planowania tych dodatkowych patroli, uwzględniane również będą sugestie samorządów oraz mieszkańców.

  • przekazanie dokumentów